pi bağı ne demek?

  1. (en)Pi bond.

pi

  1. Yunan alfabesinin on altıncı harfi
  2. Mat
  3. Pi sayısı

pi bond

  1. Pi bağı

pi jaw

  1. Şiddetle uyarma

bağı

  1. Büyü.
  2. Füsun, efsun, sihir.
  3. (en)Spell.
  4. (en)Charm.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pi bondpi jawpi molecular orbitalpi molekül orbitalipi molekül yörüngemsisipipi piepi sayısıpi simgesipi tabanpp adik sayıp amino benzoik asitp aminobenzoyik asitp cetvelibağıbağı ağlayanın yüzü gülerbağıcıbağılbağıl ağdalıkbağıl ağırlıkbağıl akmazlıkbağıl biyolojik yararlanımbağıl biyoyararlanımbağıl bollukbağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın