bağıl bolluk ne demek?

 1. Bir topluluk içinde istenilen tek bir çeşidin bolluğunun bütün niceliğe oranı. "Salt bolluk" için verilen örnekte, göktaşında demirin bolluk oranı 50/550, yıldız tayfında metal çizgilerinin bolluk oranı 25/180 dir. Bir bölgede 120 yıldızın parlaklığı ölçülmüş, 8 ve 9. uncu kadirler arasında 35 yıl sayılmışsa, bu aralık için yıldız bolluğu 35, bolluk oranı 35/120 dir. Ay bk. salt bolluk.
 2. (en)Abundance ratio, frequency.
 3. (fr)Rapport d'abondance, fréquence

bağıl biyolojik yararlanım

 1. (en)Relative bioavailability.

bağıl biyoyararlanım

 1. (en)Relative bioavailability.

bolluk

 1. Bol olma durumu.
 2. Her şeyin bol olduğu zaman
 3. Fazlalık
 4. Her şeyin bol olduğu yer.
 5. Gerekli bütün malların sıkıntıya düşülmeksizin elde edilebileceği iktisadi durum.
 6. Her bir hücrede bulunan belli bir mRNA molekülü ortalama sayısı. Abundans.
 7. Gözlem veya örnekleme alanında bulunan bir türe ait bireylerin sayısal durumu, abundans.
 8. (en)Lashings.
 9. (en)Plenty.
 10. (en)Stores.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağıl biyolojik yararlanımbağıl biyoyararlanımbağıl ağdalıkbağıl ağırlıkbağıl akmazlıkbağılbağıl çağ yerbilimibağıl değerbağıl geçirimbağıl hareketbağıbağı ağlayanın yüzü gülerbağıcıbağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbollukbolluk çelişkisibolluk içindebolluk içinde büyütmekbolluk içinde yaşamakbolluk kuşağıbolluk oranıbolluk oyunubolluk paradoksubolluk simgesibollboll weevilbollanmabollanmakbollard
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın