bağ ne demek?

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta

  Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

  Anayasa
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası

  Üzümünü ye de bağını sorma.

  Atasözü
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.

  Kadıköy'den Fenerbahçe'ye kadar olan saha, gözleri okşayan bağlarla örtülüdür.

  Beynun Akyavaş
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.
 11. Ancak belirli doğrultu ve uzaklıklarda güçlü olan, özel kimyasal kuvvetlerden kurulu öğeciklerarası bağlam.
 12. Büyük bahçe. Bostan.
 13. Hareket eden birkaç kemiği birleştiren kuvvetli, telli sık bağ dokusu şeridi.
 14. Yassı solungaçlılarda iki kabuğu bağlayan menteşe şeklindeki yapı, ligament.
 15. (en)Brace.
 16. (en)Cord.
 17. (en)Bath , spa.
 18. (en)String.
 19. (en)Knot.
 20. (en)Vineyard.
 21. (en)Vinculum.
 22. (en)Beginnings.
 23. (en)Alliance.
 24. (en)Bandage.
 25. (en)Binder.
 26. (en)Connection.
 27. (en)Connexion.
 28. (en)Copula.
 29. (en)Copulation.
 30. (en)Corelate.
 31. (en)Daughter.
 32. (en)Fascia.
 33. (en)Fastener.
 34. (en)Fastening.
 35. (en)Header.
 36. (en)Lace.
 37. (en)Ligament.
 38. (en)Ligature.
 39. (en)Link.
 40. (en)Linkage.
 41. (en)Linkup.
 42. (en)Nexu.
 43. (en)Contact.
 44. (en)Till.
 45. (en)Yoke.
 46. (en)Bunch.
 47. (en)Sheaf.
 48. (en)Relation.
 49. (en)Impediment.
 50. (en)Restraint.
 51. (en)Bond.
 52. (al)Bindung Dgr.: Jap. ketug
 53. (al)Bindung
 54. (fr)Liaison
 55. (fr)Lien

bağ açısı

 1. Bir özdeği oluşturan bağlar arasında, aynı öğecikten çıkan bir çiftin yaptığı açı.
 2. (en)Bond angle.
 3. (fr)Angle de liaison

bağ bahçe

 1. Bahçe, bostan vb. taşınmaz mal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbağ bozmakbağ bozumcubağ bozumubağ çadırkelebeğibağ çizgibağ çözmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın