bağıl biyoyararlanım ne demek?

 1. (en)Relative bioavailability.

relative

 1. Nispi, izafi, göreli, bağıntılı
 2. Bağlı, ilişkin, dair
 3. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
 4. Gram
 5. Akraba, yakın, hısım, ilgi zamiri, ilgi cümleciği

bağıl

 1. Görece.
 2. Başka bir cisme uyarak sürüklenen, aynı zamanda kendine özgü bir kımıldanışı da bulunan bir cismin görünürdeki bu kımıldanışının niteliği.
 3. Özdeş türden başka bir şeyle karşılaştırılarak ölçülen ya da değerlendirilen (nicelik).
 4. İzafi.
 5. (en)Dependent.
 6. (en)Conditional.
 7. (en)Relative.
 8. (al)Relativ
 9. (fr)Relatif

bağıl ağdalık

 1. Bir çözeltinin ağdalığının çözücününkine oranı.
 2. (en)Relative viscosity.
 3. (al)Relative Viskosität
 4. (fr)Viscosité relative

biyoyararlanım

 1. İlaçların uygulama yerinden emilme oranı.
 2. (en)Bioavailability.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağılbağıl ağdalıkbağıl ağırlıkbağıl akmazlıkbağıl biyolojik yararlanımbağıl bollukbağıl çağ yerbilimibağıl değerbağıl geçirimbağıl hareketbağıbağı ağlayanın yüzü gülerbağıcıbağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbiyoyararlanımbiyoyararlılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın