mekanize birlik ne demek?

 1. (en)Mechanized unit

mechanized

 1. Mekanize, zırhlı
 2. Makineleştirilmiş
 3. Mekanize edilmiş

mekanize birliği

 1. Savaş ve ulaştırma araçlarıyla donatılmış birlik.

mekanize oltalar

 1. Otopar.
 2. (en)Roundhauler.

birlik

 1. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.
 2. Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet.
 3. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet.
 4. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.
 5. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen.
 6. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk
 7. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
 8. Bölünmezliği içeren yalın bütün.
 9. Bir resmi oluşturan çeşitli öğeler arasında varlığını duyuran uyuşum.
 10. Bir film ya da televizyon izlencesinde, anlatılmak istenenin dağınıklığa yol açılmadan, ayrıntılara boğulmadan, ölçülü biçimde, bütünlük duygusu uyandırarak gerçekleştirilmesi durumu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mekanize birliğimekanize oltalarmekanize silahmekanizemekanizasyonmekanige aitmekanikmekanik ağrı almacımekanik akortlu kanal seçmemekanik anıklıkmekanmekan akustiğimekan bünyesimekan gruplarımekan idraki testleribirlikbirlik çıkarına aykırılıkbirlik duygusubirlik haline getirmekbirlik ilkesibirlik kurulbirlik markalarıbirlik menfaatine tecavüzbirlik olanbirlik olmakbirlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın