mekan bünyesi ne demek?

 1. Bk. uzamsal yapı

uzamsal yapı

 1. Uzamda yer alan irili ufaklı yerleşme birimlerinin ve onları oluşturan yapıların ve insanların aralarındaki ilişkilerin yarattığı gözle görülür yereysel bütünlük.
 2. (fr)Structure spatiale

mekan

 1. Yer, bulunulan yer.
 2. Yer, bulunulan yer.
 3. Ev, yurt.
 4. Uzay.
 5. Bk. uzay
 6. Bk. yer
 7. (Kevn. den) Yer. Durulan yer. Ev, hane, mesken. Mahal. (Osmanlıca'da yazılışı: mekân)
 8. (en)Place, space, site, locality, hangout.
 9. (en)Locality.

mekan akustiği

 1. İçinde bulunulan yerin ses düzeninin uyumu.

bünye

 1. Yapı
 2. Yapılış, kuruluş
 3. Bk. yapı
 4. Hayvanların morfolojik yapısı ve fizyolojik işlevlerinin karşılıklı ve uyumlu olması sonucu vücudun çevre etkilerine gösterdiği direnç ve uyum yeteneği, konstitüsyo, konstitüsyon.
 5. Bk. dışyapı
 6. Bk. içyapı
 7. Bir şeyin vücut yapısı. Vücut, beden. Fıtrat.
 8. (en)Constitution.
 9. (en)Structure.
 10. (en)Physique.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mekanmekan akustiğimekan gruplarımekan idraki testlerimekan organizasyonumekan seçimimekan tutmakmekan zarfımekancımekanemekamekabirmekadmekadirmekahilbünyesi zayıf olmakbünyebünye denklemibünye sathıbünyecebünyece birbirine benzeyisbünyadbünyaminbünyanbünyanı kavıbünyanı mersusbünbündadbündarBündner Oberlandkoyunubünduka
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın