birlik olmak ne demek?

 1. Bir işi yapmak için anlaşmak. Aynı işte beraber davranmak; birleşmek.

  Bu ayıbı işleyenlerle birlik olmayı bir türlü kibrime yediremiyorum.

  Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Bkz. bir olmak
 3. (en)To agree (on a plan of action.

bir olmak

 1. Bkz. birlik olmak
 2. Bir araya gelmek, iş birliği yapmak
 3. Çabucak olmak
 4. Bir araya gelmek, iş birliği yapmak.
 5. (en)Be equal to, equal, even out.

birlik olan

 1. (en)Solidary, solid, allied.

birlik ortaklığı

 1. Genel olarak aynı uğraşıda bulunan ya da yeni yapım işleri üzerinde çalışan kişilerin (en az yedi kişi) bu konular üzerinden daha verimli sonuçlar sağlayabilmek amacıyla birleşerek kurdukları ortaklık.
 2. (en)Cooperative union.
 3. (fr)Société coopérative

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birlik olanbirlik ortaklığıbirlik çıkarına aykırılıkbirlik duygusubirlik haline getirmekbirlik ilkesibirlik kurulbirlikbirlik markalarıbirlik menfaatine tecavüzbirlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklemolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın