birlik çıkarına aykırılık ne demek?

 1. Yapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı davranması.
 2. (en)Ingtransgression to Union interest.
 3. (fr)Transgression de l'intérêt d'Union

birlik

 1. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.
 2. Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet.
 3. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet.
 4. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.
 5. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen.
 6. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk
 7. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
 8. Bölünmezliği içeren yalın bütün.
 9. Bir resmi oluşturan çeşitli öğeler arasında varlığını duyuran uyuşum.
 10. Bir film ya da televizyon izlencesinde, anlatılmak istenenin dağınıklığa yol açılmadan, ayrıntılara boğulmadan, ölçülü biçimde, bütünlük duygusu uyandırarak gerçekleştirilmesi durumu

birlik duygusu

 1. (en)Esprit de corps.

aykırılık

 1. Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet.
 2. Bazı sözcüklerin kurallara aykırı düşmesi, (bk. kural dışı) .
 3. (en)Anomaly.
 4. (en)Opposition.
 5. (en)Disagreement.
 6. (en)Incongruity.
 7. (en)Difference.
 8. (fr)Anomalle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birlikbirlik duygusubirlik haline getirmekbirlik ilkesibirlik kurulbirlik markalarıbirlik menfaatine tecavüzbirlik olanbirlik olmakbirlik ortaklığıbirlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklemçıkarına bakmakçıkarını düşünmeçıkarı için gizlice hareket etmekçıkarı olanlarçıkarı olmakçıkarı olmamakçıkarıcıçıkarçıkar budakçıkar çevreleriçıkar grubuçıkar hesabı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın