birlik menfaatine tecavüz ne demek?

 1. Bk. birlik çıkarına aykırılık

birlik çıkarına aykırılık

 1. Yapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı davranması.
 2. (en)Ingtransgression to Union interest.
 3. (fr)Transgression de l'intérêt d'Union

birlik

 1. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.
 2. Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet.
 3. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet.
 4. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.
 5. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen.
 6. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk
 7. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
 8. Bölünmezliği içeren yalın bütün.
 9. Bir resmi oluşturan çeşitli öğeler arasında varlığını duyuran uyuşum.
 10. Bir film ya da televizyon izlencesinde, anlatılmak istenenin dağınıklığa yol açılmadan, ayrıntılara boğulmadan, ölçülü biçimde, bütünlük duygusu uyandırarak gerçekleştirilmesi durumu

birlik çıkarına aykırılık

 1. Yapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı davranması.
 2. (en)Ingtransgression to Union interest.
 3. (fr)Transgression de l'intérêt d'Union

tecavüz

 1. Irza geçme
 2. Hücum etme, saldırma, saldırı, saldırış
 3. Namusuna saldırma, sarkıntılık.
 4. Başkasının hakkına el uzatma.
 5. Aşma, ötesine geçme.
 6. Taşkınlık, saldırı
 7. Haddini aşma. Söz veya hareketle ileri gitme.
 8. (en)Assault.
 9. (en)Intrusion.
 10. (en)Aggression.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birlikbirlik çıkarına aykırılıkbirlik duygusubirlik haline getirmekbirlik ilkesibirlik kurulbirlik markalarıbirlik olanbirlik olmakbirlik ortaklığıbirlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklemmenfaati ammemenfaati olmakmenfaatmenfaat düşkünümenfaat grubumenfaat gütmekmenfaatbahş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın