birlik markaları ne demek?

 1. Tecim ve yapım işleriyle uğraşanların çıkarlarını korumak, onları yüreklendirmek ve aralarında denetimi sağlamak için kurulmuş tüzel kişiliği olan kuruluşlarca kullanılan markalar.
 2. (en)Marks of Konzern, union's marks.
 3. (al)Konzern Mark
 4. (fr)Marques de Concerns

birlik

 1. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.
 2. Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet.
 3. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet.
 4. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.
 5. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen.
 6. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk
 7. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
 8. Bölünmezliği içeren yalın bütün.
 9. Bir resmi oluşturan çeşitli öğeler arasında varlığını duyuran uyuşum.
 10. Bir film ya da televizyon izlencesinde, anlatılmak istenenin dağınıklığa yol açılmadan, ayrıntılara boğulmadan, ölçülü biçimde, bütünlük duygusu uyandırarak gerçekleştirilmesi durumu

birlik çıkarına aykırılık

 1. Yapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı davranması.
 2. (en)Ingtransgression to Union interest.
 3. (fr)Transgression de l'intérêt d'Union

marka

 1. Resim veya harfle yapılan işaret.
 2. Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça.
 3. Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işaret.
 4. Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret.
 5. Bk. bellik
 6. (en)Trademark.
 7. (en)Mark.
 8. (en)Initials.
 9. (en)Identification mark.
 10. (en)Check.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birlikbirlik çıkarına aykırılıkbirlik duygusubirlik haline getirmekbirlik ilkesibirlik kurulbirlik menfaatine tecavüzbirlik olanbirlik olmakbirlik ortaklığıbirlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklemmarkaları bağımsız aktarmamarkaları bölümlememarkaları karıştırmamarkaları kullanma zorunluluğumarkaları uluslararası kütüğe yazımımarkaların aktarılmasımarkaların beynelmilel tescili nizamnamesimarkaların dağıtılmasımarkaların dayanıksızlığımarkaların ekonomik görevimarkalarmarkalar tüzesimarkalamamarkalama ölümümarkalama zorunluluğumarkalamakmarkalamamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın