hece bölümü ne demek?

 1. Yabancı dillerden gelen bazı sözcüklerdeki Türkçenin yapısına uymayan tek hecelerin, Türkçede iki heceye ayrılması : (emr) > emir, (hükm) > hüküm, (nötr) > nötür vb.
 2. (en)Syllabic division.
 3. (fr)Division syllabique

hece

 1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem.
 2. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği: Ah, oh, bak, üst, alt, kalk, dört, oda (o-da) , üzüm (ü-züm) , araba (a-ra-ba) , kelebek (ke-le-bek) , kanatlarını (ka-nat-la-rı-nı) vb.
 3. Bk. hece
 4. (Heca) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük.
 5. (en)Syllabic.
 6. (en)Expletive.
 7. (en)Phonogram.
 8. (en)Syllable.
 9. (fr)Syllabe

hece ayırma çizgisi

 1. (en)Syllable hyphen.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hecehece ayırma çizgisihece ayirma çizgisihece bilmecesihece binişmesihece dengesihece denkleşmesihece doruğuhece düşmesihece eksilmesihecahecacehecaguhecatehecatombbölümün türevlenmesi kuralıbölümbölüm adıbölüm alt sınırıbölüm altıbölüm aralığıbölübölü çizgisibölü imibölücübölücü kemer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın