hece düşmesi ne demek?

 1. Bk. hece yutulması

hece yutulması

 1. Bir kelimede ses bakımından birbirine benzer veya eşit seslerden oluşmuş iki heceden birinin zamanla eriyip kaybolması olayı: pazar ertesi>pazartesi; bar-ur (var olmak’tan) >bar>var; dur->dur-ur>-dur; yorı-r>-yor vb. Örnek olarak atlıdır<atlıg tutur, gel-iyor<kel-e yorı-ı gibi. krş. hece kaynaşması.
 2. (en)Haplology.
 3. (fr)Haplologie

hece

 1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem.
 2. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği: Ah, oh, bak, üst, alt, kalk, dört, oda (o-da) , üzüm (ü-züm) , araba (a-ra-ba) , kelebek (ke-le-bek) , kanatlarını (ka-nat-la-rı-nı) vb.
 3. Bk. hece
 4. (Heca) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük.
 5. (en)Syllabic.
 6. (en)Expletive.
 7. (en)Phonogram.
 8. (en)Syllable.
 9. (fr)Syllabe

hece ayırma çizgisi

 1. (en)Syllable hyphen.

düşme

 1. Düşmek işi.
 2. (en)Sag.
 3. (en)Fall.
 4. (en)Downfall.
 5. (en)Falling down.
 6. (en)Drop.
 7. (en)Descent.
 8. (en)Falling off.
 9. (en)Falling-away.
 10. (en)Flop.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hecehece ayırma çizgisihece ayirma çizgisihece bilmecesihece binişmesihece bölümühece dengesihece denkleşmesihece doruğuhece eksilmesihecahecacehecaguhecatehecatombdüşmedüşme alçalmadüşme dengesidüşme eğilimi olandüşme hastalığıdüşmandüşman ağzıdüşman başınadüşman çatlatmakdüşman düşmana gazel okumazdüşdüş azmasıdüş bakısıdüş çalışmasıdüş eylemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın