hece denkleşmesi ne demek?

 1. Uzun ünlü taşıyan bir hecenin kısa ünlüsü olan iki heceye ayrılarak denkleşmesi olayı: Ana Altayca köke> Ana Türkçe kök «gök», Moğ. köke; ana Altayca ere> T. er, Moğ. ere; Tkm beş >Yak. bies «beş»; Tkm. bol-> Yak. buol- «olmak»; Tkm. ot, Yak. uot «ot»; Tkm. tört> Yak. tüört «dört» vb.
 2. (en)Syllabic equilibrium.
 3. (fr)Équilibre syllabique

hece

 1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem.
 2. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği: Ah, oh, bak, üst, alt, kalk, dört, oda (o-da) , üzüm (ü-züm) , araba (a-ra-ba) , kelebek (ke-le-bek) , kanatlarını (ka-nat-la-rı-nı) vb.
 3. Bk. hece
 4. (Heca) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük.
 5. (en)Syllabic.
 6. (en)Expletive.
 7. (en)Phonogram.
 8. (en)Syllable.
 9. (fr)Syllabe

hece ayırma çizgisi

 1. (en)Syllable hyphen.

denkleşme

 1. Denkleşmek durumu.
 2. Tikel ya da tam denge koşulu.
 3. Tikel ya da tam denge koşulu.
 4. (en)Balance.
 5. (al)Gleichgewicht, Balance
 6. (fr)Balance

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hecehece ayırma çizgisihece ayirma çizgisihece bilmecesihece binişmesihece bölümühece dengesihece doruğuhece düşmesihece eksilmesihecahecacehecaguhecatehecatombdenkleşmedenkleşme akıntısıdenkleşme merkezidenkleşmekdenkleşmemekdenkleşim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın