hece binişmesi ne demek?

 1. Yanyana gelen iki benzer heceden birinin yok olması: Pazar ertesi'nden Pazartesi gibi.
 2. (fr)Superposition syllabique

hece

 1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem.
 2. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği: Ah, oh, bak, üst, alt, kalk, dört, oda (o-da) , üzüm (ü-züm) , araba (a-ra-ba) , kelebek (ke-le-bek) , kanatlarını (ka-nat-la-rı-nı) vb.
 3. Bk. hece
 4. (Heca) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük.
 5. (en)Syllabic.
 6. (en)Expletive.
 7. (en)Phonogram.
 8. (en)Syllable.
 9. (fr)Syllabe

hece ayırma çizgisi

 1. (en)Syllable hyphen.

binişme

 1. Binişmek durumu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hecehece ayırma çizgisihece ayirma çizgisihece bilmecesihece bölümühece dengesihece denkleşmesihece doruğuhece düşmesihece eksilmesihecahecacehecaguhecatehecatombbinişmebinişmekbinişbiniş kartıbinişihümayunbinişik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın