bölü çizgisi ne demek?

 1. (en)Division line.

division

 1. İkiye ayrılma, dağıtım
 2. Bölme, taksim ayırma
 3. Bölünme, taksim olunma
 4. Hudut, bölme
 5. Parça, kısım, bölüm, bölge, daire
 6. Uyuşmazlık, anlaşmazlık, ayrılık, fark
 7. Oy kullanmada Parlamentonun ikiye ayrılması
 8. Küme, siklet (boks)
 9. Fırka, tümen
 10. Den donanmanın bir filosu

bölü

 1. Bölme işlemini gösteren "/" veya ":" işaretlerinin okunuşu, taksim.
 2. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu.
 3. (en)Divided by.

bölü imi

 1. (en)Division mark.

çizgisi

 1. (en)C line

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölübölü imibölücübölücü kemerbölücü kimsebölücü politika yanlısı kimsebölücü şebekebölücülükbölügiraybölükböldürmeböldürmekböleböleçbölekçizgisiçizgisizçizgisiz kağıtçizgiselçizgisel akışçizgisel derecelendirme ölçeğiçizgisel eşleççizgisel geometriçizgiçizgi altı işlemlerçizgi altı kalemlerçizgi bagdastiriciçizgi bırakmakçizgeçizge alanıçizgelemeçizgeleme aygıtı arayüzüçizgeleme motoru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın