bölü imi ne demek?

 1. (en)Division mark.

division

 1. İkiye ayrılma, dağıtım
 2. Bölme, taksim ayırma
 3. Bölünme, taksim olunma
 4. Hudut, bölme
 5. Parça, kısım, bölüm, bölge, daire
 6. Uyuşmazlık, anlaşmazlık, ayrılık, fark
 7. Oy kullanmada Parlamentonun ikiye ayrılması
 8. Küme, siklet (boks)
 9. Fırka, tümen
 10. Den donanmanın bir filosu

bölü çizgisi

 1. (en)Division line.

bölü

 1. Bölme işlemini gösteren "/" veya ":" işaretlerinin okunuşu, taksim.
 2. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu.
 3. (en)Divided by.

m

 1. Ses sinyali için çalgı aletleri ile bilgisayar gibi çeşitli elektronik cihazlar arasında ortak bir dil oluşturmak amacıyla geliştirilmiş dijital arayüz.
 2. Midi gibi dijital ses sinyalleri elde edilebilen gitar türü.
 3. Bk. para sunumu
 4. Molar konsantrasyon.
 5. Molekül ağırlığı.
 6. Metiyonin.
 7. Mitoz.
 8. Hücre devrininM safhası.
 9. M, İngiliz alfabesinin on üçüncü harfi.
 10. Molarite.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölü çizgisibölübölücübölücü kemerbölücü kimsebölücü politika yanlısı kimsebölücü şebekebölücülükbölügiraybölükböldürmeböldürmekböleböleçbölekimi bir etmekimi timi yokimiazolil merkaptanimiçimidimidazolimidazoldionimidazoleimidazoledioneimidazoleethylamineimim a businessmanim a businesswomanim a foreignerim address
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın