hece doruğu ne demek?

  1. (Derleme., yükseklik doruğu) Hece içinde en yüksek olan ses: Bal, alt, üst, Türk sözcüklerindeki ünlüler gibi.hece kapanması(Derleme.. hece değişmesi, hece niteliği değişirimi) Çok heceli bazı sözcüklerde açık olan birinci hecenin kapanması ve kapalı olan ikinci hecenin açılması Komisyon< (komsiyon) , sarmısak< (sarımsak) , tomurcuk< (tomrucuk) , yumurcak< (yumrucak) vb.
  2. (en)Syllabic peak.
  3. (fr)Sommet de syllabe, sommet de hauteur

hece dengesi

  1. Uzun ünlüsü olan bir hecenin kısa ünlüsü olan iki heceye ayrılıp denkleşmesi: Ana Türkçede kök: Moğolcada küke; Ana Türkçede âb: Türkçede av, Moğolcada aba.; Ana Türkçede küç: Yakutçada küüs vb.
  2. (en)Syllabic equilibrium.
  3. (fr)Équilibre syllabique

hece denkleşmesi

  1. Uzun ünlü taşıyan bir hecenin kısa ünlüsü olan iki heceye ayrılarak denkleşmesi olayı: Ana Altayca köke> Ana Türkçe kök «gök», Moğ. köke; ana Altayca ere> T. er, Moğ. ere; Tkm beş >Yak. bies «beş»; Tkm. bol-> Yak. buol- «olmak»; Tkm. ot, Yak. uot «ot»; Tkm. tört> Yak. tüört «dört» vb.
  2. (en)Syllabic equilibrium.
  3. (fr)Équilibre syllabique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hece dengesihece denkleşmesihece düşmesihece ayırma çizgisihece ayirma çizgisihece bilmecesihece binişmesihece bölümühecehece eksilmesihecahecacehecaguhecatehecatombdoruğundadoruğa ulaşmakdoruğa ulaştırmakdorudoru atdoru dondoru rengidordor düzenidor lehçesidor makamıdor tapınağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın