bölü ne demek?

  1. Bölme işlemini gösteren "/" veya ":" işaretlerinin okunuşu, taksim.
  2. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu.
  3. (en)Divided by.

bölü çizgisi

  1. (en)Division line.

bölü imi

  1. (en)Division mark.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölü çizgisibölü imibölücübölücü kemerbölücü kimsebölücü politika yanlısı kimsebölücü şebekebölücülükbölügiraybölükböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın