hece ayirma çizgisi ne demek?

 1. (en)Syllable hyphen

syllable

 1. Hecelemek
 2. Hece
 3. En ufak ayrıntı
 4. Hecelere ayırmak, telaffuz etmek.

hece

 1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem.
 2. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği: Ah, oh, bak, üst, alt, kalk, dört, oda (o-da) , üzüm (ü-züm) , araba (a-ra-ba) , kelebek (ke-le-bek) , kanatlarını (ka-nat-la-rı-nı) vb.
 3. Bk. hece
 4. (Heca) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük.
 5. (en)Syllabic.
 6. (en)Expletive.
 7. (en)Phonogram.
 8. (en)Syllable.
 9. (fr)Syllabe

hece ayırma çizgisi

 1. (en)Syllable hyphen.

çizgisi

 1. (en)C line

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hecehece ayırma çizgisihece bilmecesihece binişmesihece bölümühece dengesihece denkleşmesihece doruğuhece düşmesihece eksilmesihecahecacehecaguhecatehecatombayirma cetveliayirma enerjisiayirma komutuayirma rölesiayirayiranayirarakayirdedilebilirayiriciayibayibaligiayideayijayiklama anahtari
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın