kodon ne demek?

  1. Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden peş peşe üç nükleotitten (triplet) oluşan grup. Bilinen 64kodondan 61 tanesi amino asitlerin her biri için özel, üç tanesi ise polipeptit sentezini bitirmek içindir. Triplet.
  2. Mrna üzerinde özgül bir amino asidi şifreleyen, peş peşe 3 baz veya nükleotitten (triplet) oluşan grup.
  3. Özel bir aminoasiti şifreleyen üç nukleotitten olşan mRNA üzerindeki birim.
  4. (en)Codon.
  5. (fr)Codon

kodominans

  1. Heterozigot bir bireyde bir allel çiftinin her ikisinin de kendini ifade etme durumu.
  2. (en)Codominance.

kodominant

  1. Heterozigotların fenotipinde, her iki alel çiftinin de etki göstermesi durumu.
  2. (en)Codominant.
  3. (fr)Codominante

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kodominanskodominantkodominantlıkkodoşkodoşlukkodkod adıkod adlıkod alanıkod alani
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın