kodominans ne demek?

  1. Heterozigot bir bireyde bir allel çiftinin her ikisinin de kendini ifade etme durumu.
  2. (en)Codominance.

kodominant

  1. Heterozigotların fenotipinde, her iki alel çiftinin de etki göstermesi durumu.
  2. (en)Codominant.
  3. (fr)Codominante

kodominantlık

  1. Heterozigotlarda her iki alel çiftinin de etkisini göstermesi. Sonuçta fenotipte homozigot karakterlerin her ikisi de görülür. Örnek: AB kan grubundaki insanlarda hem IA hem de lB kodominant genlerinin her ikisinin de fenotipik etkisi görülür.
  2. (en)Codominance.
  3. (fr)Codominance

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kodominantkodominantlıkkodonkodoşkodoşluk
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın