durak yeri ne demek?

 1. (en)Stop

stop

 1. "Dur" anlamında bir seslenme sözü.
 2. Telgraf ve telefonla olan haberleşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir söz.
 3. Vazgeçmek, bırakmak.
 4. Kalmak.
 5. Bk. kes!
 6. Opioit antagonisti bir madde.
 7. Mola, duraklama.
 8. Durdurmak.
 9. Durmak, istop etmek, istop ettirmek.
 10. (en)Some part of the articulating organs, as the lips, or the tongue and palate, closed so as to cut off the passage of breath or voice through the mouth and the nose , or so as to obstruct, but not entirely cut off, the passage, as in l, n, etc.; also, any of the consonants so formed.

durak yöntemi

 1. Tiyatro yapıtının, sürekli gelişimi sağlayan bölümlerle değil de, kendi basma tamamlanmış birimlerle ve duraklarla kurulduğu yöntem, ilk kez ortaçağ'ın dinsel oyunlarında izlenen bu yönteme çağımızda dışavurumcu oyunlarda, belgesel tiyatroda ve epik tiyatro yapıtlarında rastlanır.
 2. (en)Episodic technique.
 3. (fr)Technique épisodique

durak otu

 1. Dereotu.
 2. (la)Anethum graveolens

yeri

 1. (en)Suff. orium.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durak yöntemidurak otudurak zamanıdurakdurakadındurakalmakduraklamaduraklama aşamasıduraklama dönemiduraklama safhasıduradura materdura mater encephalidura mater ensefalidura mater spinalisyeriyeri ayrılmışyeri belirsiz türyeri çalındıyeri dar olmakyeri dışındayeri doldurulabiliryeri doldurulamazyeri doldurulamazlikyeri eşelemekyeryer açmakyer adıyer adı bilimiyer adları bilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın