durak yöntemi ne demek?

 1. Tiyatro yapıtının, sürekli gelişimi sağlayan bölümlerle değil de, kendi basma tamamlanmış birimlerle ve duraklarla kurulduğu yöntem, ilk kez ortaçağ'ın dinsel oyunlarında izlenen bu yönteme çağımızda dışavurumcu oyunlarda, belgesel tiyatroda ve epik tiyatro yapıtlarında rastlanır.
 2. (en)Episodic technique.
 3. (fr)Technique épisodique

durak yeri

 1. (en)Stop

durak

 1. Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
 2. Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi.
 3. Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri.
 4. Bir ölçü uzunluğunda susma.
 5. Cümle sonundaki nokta.
 6. 1. yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları y 2. durma, dinlenme. 3. cümle sonuna konulan nokta.
 7. Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu yer.
 8. Hece ölçüsüyle yazılmış koşullarda ölçü kalıpları içindeki durma yeri.
 9. (en)Stop.
 10. (en)Stopping place.

yöntem

 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.
 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.
 3. Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.
 4. Bir işlemin yapılması yolu.
 5. (en)Mode.
 6. (en)Modus.
 7. (en)Order.
 8. (en)Practice.
 9. (en)Procedure.
 10. (en)Proceeding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durak yeridurakdurak otudurak zamanıdurakadındurakalmakduraklamaduraklama aşamasıduraklama dönemiduraklama safhasıduradura materdura mater encephalidura mater ensefalidura mater spinalisyöntemyöntem bilgisiyöntem bilimiyöntem bilimselyöntem bulgu belgesiyöntasaryönyön adlarıyön alıcısıyön atlasıyön belirleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın