deyi yinelemesi ne demek?

 1. (Söz sanatı terimi) Aynı fikrin türlü ifadelerle tekrar edilmesinden ibaret sürekli bir anlamdaşlık
 2. (fr)Expolition

deyi

 1. Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos.
 2. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.
 3. (en)Logos.

deyi kılıkları

 1. Fikir ve duyguların anlatılması için kullanılan söz şekilleri ki nazım ve nesirden ibarettir.
 2. (fr)Formes d’expression

yineleme

 1. Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelimenin veya bir parçanın tekrarlanması
 2. Cümlede eş, yakın ve zıt anlamlı sözlerin tekrarlanması.
 3. Yinelemek işi, tekrarlama.
 4. Bkz. rekurens, rölap, depreşme
 5. Aynı resmin birbiri ardından sık sık kullanılması.
 6. (en)Instauration.
 7. (en)Quote.
 8. (en)Reiteration.
 9. (en)Repeat.
 10. (en)Recurrence.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deyideyi kılıklarıdeyibiçimdeyibilimdeyilemedeyilikdeyimdeyim adıdeyim aktarımıdeyim biçimi.deydey varandeyabüzdeyacirdeybubyinelemesiz önermeyinelemeyineleme artifaktıyineleme ekiyineleme komutuyineleme kuramıyinelemyinele
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın