deyibilim ne demek?

  1. Gramerle söz sanatı arasında yer tutan bir bilim olup deyimlerin seçimi, söz bölümlerinin kullanılışı ve dönemlerin kurulmasiyle ilgili kuralları verir, ele alınan dilin temel niteliklerini ortaya kor.
  2. (fr)Stylistique

deyibiçim

  1. Bir soru çizinliği ya da ölçekte soru ya da sınarların dile getiriliş biçimi.
  2. (en)Style.

deyi

  1. Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos.
  2. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.
  3. (en)Logos.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deyibiçimdeyideyi kılıklarıdeyi yinelemesideyileme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın