deyacir ne demek?

  1. (Deycür. C.) Karanlıklar, zulümatlar.

deyabüz

  1. İki ırgaçla dokunan bez.

dey

  1. Vali (cezayir), dayı
  2. Cezayir dayısı
  3. 16 yüzyılda Trablusgarp veya Tunus hükümdarı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deyabüzdeydey varandeybubdeycuc
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın