yineleme artifaktı ne demek?

 1. Ultrason dalgalarının katı ortamdan sıvı ortama geçtikleri bölgelerde çizgi biçiminde görülen eko artışları, reverberasyon artifaktı. Aşırı yansıtma farklarının bulunduğu dokular yan yana bulunduğunda biçimlenir, yakın alan artifaktı.
 2. (en)Reverberation artifact.

yineleme

 1. Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelimenin veya bir parçanın tekrarlanması
 2. Cümlede eş, yakın ve zıt anlamlı sözlerin tekrarlanması.
 3. Yinelemek işi, tekrarlama.
 4. Bkz. rekurens, rölap, depreşme
 5. Aynı resmin birbiri ardından sık sık kullanılması.
 6. (en)Instauration.
 7. (en)Quote.
 8. (en)Reiteration.
 9. (en)Repeat.
 10. (en)Recurrence.

yineleme eki

 1. Tekrar kavramı vermek üzere, bazı eylem köklerine getirilen -ele eki: itelemek (it-ele-) , serpelemek (serp-ele-) , silkelemek (silk-ele-) , kovalamak (kov-ala-) vb.

artifakt

 1. Mikroskobik, radyolojik ve ultrasonografik incelemelerde, insan eliyle oluşturulmuş, yapay yapı veya görünüm, artefakt.
 2. Fiziksel veya kimyasal olaylar sırasında meydana gelen ve doğal olmayan bir ürün.
 3. Patolojik değişikliklerden ayrı olarak kas titremeleri, izolektrik çizginin eğrilmesi, alternatif akım karışması, yanlış teknik veya uygulama kusurları gibi kalp dışı faktörlerle EKG üzerinde meydana gelen değişiklikler.
 4. (en)Artifact.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yinelemeyineleme ekiyineleme komutuyineleme kuramıyineleme olanağıyineleme ortakları sihirbazıyineleme öğrenimiyineleme sayısıyineleme yaratyineleme yasasıyinelemyineleyineyine deyine ne dümenler çeviriyorsunyine olsa daartifaktartifaktitiyözartifactartifactitiousartifactual
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın