dey varan ne demek?

 1. (Varanus komodoensis): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının varangiller (Varanidae) familyasından (bk.) bir sürüngen türü. Uzunluğu 3 m. Komodo adasında yaşar.
 2. (en)Giant lizard of Komodo.
 3. (fr)Dragon de Komode

dey

 1. Vali (cezayir), dayı
 2. Cezayir dayısı
 3. 16 yüzyılda Trablusgarp veya Tunus hükümdarı.

deyabüz

 1. İki ırgaçla dokunan bez.

varan

 1. Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilen bir söz.
 2. Bk. koruyum belgesi
 3. (en)Monitor.
 4. (en)Varan.
 5. (en)The monitor.
 6. (en)See Monitor,.
 7. (en)Any of various large tropical carnivorous lizards of Africa and Asia and Australia; fabled to warn of crocodiles.
 8. Varan, etobur kertenkele

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deydeyabüzdeyacirdeybubdeycucdeycurdeydandeydendeydenetdeydenundede aeratede aerationde angelis methodDe angelis yöntemivaranvarangelvarangelenvarangianvarangillervaranidaevarantvaranus griseusvaranus komodoensisvaranus niloticusvara yoğavaragelevaragele bombardımanıvaragele botuvaragele halatı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın