deyim ne demek?

 1. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir

  Bence ziyan olmuş, eski deyimi ile heder olmuş bir değerdir.

  H. Taner

  Bu deyim seni korkutmasın. Çünkü fazlasıyla basit bir şeyden bahsediyorum.

  İ. O. Anar
 2. Anlatım gücünü artırmak için, gerçek anlamı dışına kayan, bazı sözcükleri değişmediği halde bazıları değişip çekimlenebilen kalıplaşmış birden çok sözcük: Göze girmek, gözden düşmek, kulağı delik, eli açık, tepesi atmak, gönül almak, göze gelmek, dile düşmek, küplere binmek, balık kavağa çıktığı zaman vb.
 3. Bir bir bilimsel kuralın ya da doğa yasasının sözle anlatımı.
 4. Bk. söylem
 5. (en)Locution, idiom.
 6. (en)Expression.
 7. (en)Idiom.
 8. (en)Locution.
 9. (en)Rede.
 10. (en)Phrase.
 11. (en)Statement.
 12. (en)Parlance.
 13. (en)Saying.
 14. (en)Term.
 15. (al)Ausdruck
 16. (fr)Locution, idiom
 17. (fr)Expression

deyim adı

 1. Bk. dizimsel ad.

deyim aktarımı

 1. Aralarında uzaktan veya yakından ilgi bulunan iki şey arasında bir benzetme ilişkisi kurarak, bunlardan birinin adını, geçici olarak kendisine benzetilen diğer şeyin adı ile karşılama olayı: || Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa || Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa || Değil mi ortada bir sîne çarpıyor, yılmaz || Cihan yıkılsa emîn ol bu cephe sarsılmaz. (M. Akif Ersoy’dan); || Haydi arslanım göster kendini vb. || Verilen örneklerde, insan kalabalığı bir «mahşer»e, cesur bir delikanlı «arslan»a benzetilmiştir. Bel-bayırı (İzmir), Karaburun (İzmir), Sırtdüzü (Malazgirt-Muş) gibi yer adları dadeyim aktarımı ile ilgilidir. Bir söz sanatı olarak edebiyattaki karşılığı istiare’dir. «Açık istiare» (Osm. istiare-i musarraha) ve «kapalı istiare» (Osm. istiare-i mekniye) olmak üzere iki türü vardır. Bu olayı, istiare türlerine paralel olarak dil biliminde açık iğretileme, kapalı iğretileme terimleri ile karşılayanlar da vardır.
 2. (en)Metaphore.
 3. (fr)Métaphore

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deyim adıdeyim aktarımıdeyim biçimi.deyim bulmakdeyim etiketideyim hatasıdeyim izergesideyim kurma tarzıdeyim oluşturucusudeyim örneğideyideyi kılıklarıdeyi yinelemesideyibiçimdeyibilim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın