deyileme ne demek?

  1. Zihindeki buluş ve düzenleyişten sonra fikirleri ortaya koyma işi. (bk. Buluş ve Düzenleyiş)
  2. (fr)Elocution

deyilik

  1. Bir söylemi meydana getiren birimlerden her biri. Ben geldim ikideyilikli bir söylemdir.
  2. (fr)Rème ou rhème

deyi

  1. Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos.
  2. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.
  3. (en)Logos.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deyilikdeyideyi kılıklarıdeyi yinelemesideyibiçimdeyibilim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın