deyibiçim ne demek?

  1. Bir soru çizinliği ya da ölçekte soru ya da sınarların dile getiriliş biçimi.
  2. (en)Style.

deyibilim

  1. Gramerle söz sanatı arasında yer tutan bir bilim olup deyimlerin seçimi, söz bölümlerinin kullanılışı ve dönemlerin kurulmasiyle ilgili kuralları verir, ele alınan dilin temel niteliklerini ortaya kor.
  2. (fr)Stylistique

deyi

  1. Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos.
  2. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.
  3. (en)Logos.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deyibilimdeyideyi kılıklarıdeyi yinelemesideyileme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın