deyilik ne demek?

  1. Bir söylemi meydana getiren birimlerden her biri. Ben geldim ikideyilikli bir söylemdir.
  2. (fr)Rème ou rhème

deyileme

  1. Zihindeki buluş ve düzenleyişten sonra fikirleri ortaya koyma işi. (bk. Buluş ve Düzenleyiş)
  2. (fr)Elocution

deyi

  1. Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos.
  2. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.
  3. (en)Logos.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deyilemedeyideyi kılıklarıdeyi yinelemesideyibiçimdeyibilimdeydey varandeyabüzdeyacirdeybub
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın