boş durmak ne demek?

 1. Bir şey yapmadan durmak
 2. (en)Be unemployed

boş durmamak

 1. Her zaman bir işle uğraşmak
 2. Birinin yaptığına karşılık olarak bir harekette bulunmak

boş duran

 1. Bk. boşta

durmak

 1. Hareketsiz durumda olmak
 2. İşlemez olmak, çalışmamak
 3. Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek
 4. Dinmek, kesilmek.
 5. Varlığını sürdürmek.
 6. Var olmak.
 7. Beklemek, dikilmek
 8. Yaşamak.
 9. (en)Stop.
 10. (en)Cease.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boş durmamakboş duranboş duyarlığıboş daireboş dedikoduboş deneyboş deyimboş dikdörtgenboşboş adboş adlı temel mantıkboş ağırlıkboş alanboş alan yatırımıboş alana bağlıboş alana göreboş alanı ayarlaboş amaçdurmakdurmak bilmeyendurmaksızındurmadurma bacağıdurma evresidurma ışıtacıdurma kodudurdur bakayımdur bindur durakdur durak yok
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın