durma evresi ne demek?

 1. Filmin çeşitli sinema aygıtlarındaki aralı devinimi sırasında pencere önünde durduğu ve örtücünün açık bulunduğu evre.
 2. (en)Stopping phase.
 3. (al)Haltphase

durma bacağı

 1. Ayakta duruşlarda, vücudun ağırlığını taşıyan bacak.

durma ışıtacı

 1. Durduraç ayaklığına basıldığında yanarak arkadan gelen araçları uyaran ışıtaç.
 2. (en)Brake light.
 3. (al)Bremsleuchte
 4. (fr)Signal lumineux de freinage

evre

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Merhale, faz
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durma bacağıdurma ışıtacıdurma kodudurma mesafesidurma sinyali verdurmadurma talebidurma ve yürüme güçsüzlüğüdurmadandurmadan artmakdurdur bakayımdur bindur durakdur durak yokevresel devinimlerevresel zaman ezevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievrevraevraaçevraçevrad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın