boş ad ne demek?

 1. Olağan yorumda hiç bir nesneyi göstermeyen ad.

boş adlı temel mantık

 1. Olağan yorumda hiç bir nesneyi göstermeyen adlara, başka bir deyişle boş adlara yer veren temel mantık dizgesi. || Krş. tümel özelleme kuralı.

boş ağırlık

 1. Bir aracın yüksüz ağırlığı.
 2. (en)Dry weight.
 3. (al)Leergewicht
 4. (fr)Poids mort

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boş adlı temel mantıkboş ağırlıkboş alanboş alan yatırımıboş alana bağlıboşboş alana göreboş alanı ayarlaboş amaçboş araçadad absurdumad adad agencyad almakad antrum mastoideumad bilgisini onaylayınad bilimiad boşluğuad boşluğu nesnesiaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın