boş durmamak ne demek?

  1. Her zaman bir işle uğraşmak
  2. Birinin yaptığına karşılık olarak bir harekette bulunmak

    Bizden sonra cenaze çıkmış bir eve benzeyen Bekirağa Bölüğü'ndeki arkadaşlar boş durmamışlardı.

    Hüseyin Cahit Yalçın

boş durmak

  1. Bir şey yapmadan durmak
  2. (en)Be unemployed

boş duran

  1. Bk. boşta

durmamak

  1. (en)(neg. form of durmak) stop, cease, stand, hold, hold on, remain, come to a stop, be, endure, discontinue, draw up, halt, come to a halt, harp, intermit, keep, let up, linger, pull-in, pull up, draw rein, rest, stay.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boş durmakboş duranboş duyarlığıboş daireboş dedikoduboş deneyboş deyimboş dikdörtgenboşboş adboş adlı temel mantıkboş ağırlıkboş alanboş alan yatırımıboş alana bağlıboş alana göreboş alanı ayarlaboş amaçdurmamakdurmamacasınadurmadurma bacağıdurma evresidurma ışıtacıdurma kodu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın