boş duran ne demek?

  1. Bk. boşta

boş durmak

  1. Bir şey yapmadan durmak
  2. (en)Be unemployed

boş durmamak

  1. Her zaman bir işle uğraşmak
  2. Birinin yaptığına karşılık olarak bir harekette bulunmak

duran

  1. hareketsiz halde bulunan, sabit
  2. Yaşayan, varlığını sürdüren.
  3. Dağ yolu.
  4. Kalan.
  5. Dingin, sakin, huzurlu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boş durmakboş durmamakboş duyarlığıboş daireboş dedikoduboş deneyboş deyimboş dikdörtgenboşboş adboş adlı temel mantıkboş ağırlıkboş alanboş alan yatırımıboş alana bağlıboş alana göreboş alanı ayarlaboş amaçduranduran dalgaduran topduran varlıklarduran yıldızduranalpduranaydurancedurand nicolas favre hastalığıdurand ve giroud aşısıduradura materdura mater encephalidura mater ensefalidura mater spinalis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın