olmak ne demek?

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak

  En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu.

  S. F. Abasıyanık
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak

  Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir.

  T. Buğra
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek

  Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım.

  S. F. Abasıyanık
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.
 11. (en)Exist.
 12. (en)Occur.
 13. (en)Take place.
 14. (en)Have.
 15. (en)Mature.
 16. (en)Befall.
 17. (en)Come about.
 18. (en)Come off.
 19. (en)Come over.
 20. (en)Eventuate.
 21. (en)Fare.
 22. (en)Be situated.
 23. (en)Go on.
 24. (en)Hatch.
 25. (en)Turn.
 26. (en)Come.
 27. (en)Form.
 28. (en)Grow.
 29. (en)Reign.
 30. (en)Transpire.
 31. (en)To be.
 32. (en)To become.
 33. (en)To exist.
 34. (en)To happen.
 35. (en)To occur.
 36. (en)To take place.
 37. (en)To go no.
 38. (en)To come about.
 39. (en)To transpire.
 40. (en)To get.
 41. (en)To fit.
 42. (en)To be suitable for.
 43. (en)To be present.
 44. (en)To ripen.
 45. (en)To mature.
 46. (en)To catch.
 47. (en)To have.
 48. (en)To undergo.
 49. (en)To be ready/prepared/cooked.
 50. (en)To be done out of sth.
 51. (en)Catch.
 52. (en)To be completed.
 53. (en)To be cooked.
 54. (en)To come into being.
 55. (en)Fall out.
 56. (en)Make.
 57. (en)Originate.
 58. (en)Prove.
 59. (en)Stand.
 60. (en)To go under the styles of.
 61. (en)To go through accounts.
 62. (en)Turn out.

olmak istiyor

 1. (en)Wants to become

olmak üzere

 1. (en)Impending.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın