köçekçe ne demek?

  1. Çoğu karcığar veya ağırlama makamında, kıvrak ve şen oyun havası

    Kahvenin rakı kokan havası bir köçekçenin kıvrak nağmeleriyle doluverdi.

    H. Taner
  2. (en)Lively dance tune.

köçek

  1. Kadın kılığına girip oynayan erkek
  2. Ağırbaşlı davranışları olmayan kimse.
  3. 1 - Eski gösterilerde kadın kılığına girerek dans eden oğlan. 2- Günlük konuşmada oyuncu kız.

köçek havası

  1. Köçekçilerin uyumlu hareketlerle dans etmelerini sağlayan oyun havası.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

köçekköçek havasıköçeklemekköçeklikköçe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın