gösterici lambalı televizyon ne demek?

 1. Bk. televizyon göstericisi

televizyon göstericisi

 1. Bir televizyonun verdiği görüntülerin kalabalık topluluklarca izlenmesini sağlayan özel yapıda gösterici.
 2. (en)Television projector (picture projector), large screen television projector, big screen television projector.
 3. (al)Fernsehprojektor, Fernsehbildprojektor, Fernsehgrossbildprojektor, Femsehpro-jektionsempfänger

gösterici

 1. Gösteri yapan kimse, nümayişçi.
 2. Fotoğraf, film vb.ni bir yüzeye yansıtmaya yarayan araç, projektör.
 3. Sayısal veriden elde edilen içeriği göstermek amacıyla kullanılan programlar.
 4. Filmlerini görüntülüğe yansıtarak izlenmesini sağlayan aygıt. (Göstericiler, film boylarına göre, 8 mm'den 70 mm'liklere kadar değişir; ancak hepsinin ortak özelliği, alıcının çözümlediği devinimin bireşimini gerçekleştirerek bu devinimi doğal biçimiyle vermektir. Birgöstericinin başlıca bölümleri şunlardır:göstericide kullanılacak filmin takıldığı verici makara bölümü ile bu filmin gösterim sırasında sarıldığı alıcı makara; filmin aralı devinimini sağlayan düzenek; filmin bu aralı devinim sırasında önünde durakladığı pencere ve bu duraklama sırasında düzenli aralıklarla ışık kaynağı ile film arasına girerek ışığı açıp kapayan örtücü; filmin, ses bölümünde düzgün devinimini sağlayan düzenek; ses bölümü (okuma bölümü);gösterici ışıtacı (ışık kaynağı);gösterici merceği).
 5. (en)Indicative.
 6. (en)Projector.
 7. (en)Indicator.
 8. (en)Projector projektör.
 9. (en)Demonstrator.
 10. (en)Rioter.

gösterici ayağı

 1. Göstericinin, üzerine yerleştirildiği ve sallanmaksızın gösterim yapmasını sağlayan ayak çeşidi.
 2. (en)Projector stand.
 3. (al)Projektor-Stativ
 4. (fr)Pied de projecteur

lambalı

 1. Herhangi bir sayıda lambası olan.
 2. Lamba ile çalışan.
 3. Birbirinin içine geçebilecek biçimde yapılmış.
 4. (en)Rabbet, mortice, mortise.

televizyon

 1. Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.
 2. Fr. Elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla hareketli veya hareketsiz şekillerin resmini uzaklara nakletme usulü.
 3. Elektromanyetik dalgaları canlı resim haline getiren ve eğitim alanında kendisinden etkili biçimde yararlanılan araç.
 4. (en)Television.
 5. (en)Boob tube.
 6. (en)Gogglebox.
 7. (en)Telly.
 8. (en)The tube.
 9. (en)Tele.
 10. (en)The box.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göstericigösterici ayağıgösterici deyimgösterici hakkındagösterici hızıgösterici ışıtacıgösterici ışıtaçlı televizyongösterici kömürügösterici merceğigösterici ölçü aletigösterigösteri adamıgösteri alanıgösteri alayıgösteri cimnastiğilambalılambalı çatkılambalı geçmelambalı geçme yapmaklambalı menteşelambalı zıvanalambalıklambalamalambalamaklambalamba açmaklamba ayağılamba bakısılamba boynulamblamb abomasal tympanialamb casserole with yoghurtlamb choplamb chops
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın