basmakalıp yargı ne demek?

 1. Bireyler, toplumsal kümeler ya da toplumsal kurumlar üzerine genellikle sözlü olarak verilen duygusal yüklü yalınkat, ortaklaşa yargı.
 2. (en)Stereotype.
 3. (fr)Stéréotype

basmakalıp yanıt

 1. Bir soruya verilen, alışılmış sözcüklerle dile getirilmiş, Özgünlükten yoksun üstünkörü yanıt yada bir sınara alınan ve ayırt edici olmayan karşılık.
 2. (en)Stereotyped answer-response.

basmakalıp davranış

 1. Belirli bir sorun durumu içinde özel koşulların ya da varılan sonucun değiştiremediği, hep aynı kalan davranış.

yargı

 1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.
 2. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
 3. Mahkeme.
 4. Yüklemle bildirilen karar veya düşünce: Geleceksin, gideceğiz, yapsın vb.
 5. Devletin türe düzenini korumaya ilişkin bağımsız bir yargıç kuruluşunca yaptığı görev ile türe uyuşmazlıklarının yargılıklarda çözümlenmesi eylemi.
 6. Yargıcın gördüğü bütün davaları, olaya ilişkin yasalara göre çözümlemek için söylediği en son söz.
 7. Hüküm, muhakeme.
 8. Adalet.
 9. (en)Estimation.
 10. (en)Judgment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basmakalıp yanıtbasmakalıp davranışbasmakalıp konuşmakbasmakalıp laflarbasmakalıp laflar eden tipbasmakalıp olmabasmakalıpbasmakalıp sözbasmakalıplaşmabasmakalıplaşmakyargıyargı alanıyargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresiyargı denetimiyargı erkiyargı gücüyargı hakkıyargı harçlaryargayaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın