basmakalıp olma ne demek?

  1. (en)Triteness.

basmakalıp davranış

  1. Belirli bir sorun durumu içinde özel koşulların ya da varılan sonucun değiştiremediği, hep aynı kalan davranış.

basmakalıp konuşmak

  1. (en)Platitudinize.

olma

  1. Olmak işi veya durumu.
  2. (en)Being.
  3. (en)Happening.
  4. (en)Existing.
  5. (en)Existence.
  6. (en)Occurrence.
  7. (en)Maturation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basmakalıp davranışbasmakalıp konuşmakbasmakalıp laflarbasmakalıp laflar eden tipbasmakalıp sözbasmakalıpbasmakalıp yanıtbasmakalıp yargıbasmakalıplaşmabasmakalıplaşmakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmakolmadığını ispat etmekolmadıkolmadıkçaolmakolmak istiyor
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın