asal deprem ne demek?

 1. Bk. yok edici.

yok edici

 1. (en)Exterminator.

asal değişken

 1. (Çok değişkenli istatistik) p değişkenin oluşturduğu X kümesinin u doğrusal birleşimleri ile q değişkenin oluşturduğu Z kümesinin v doğrusal birleşimleri arasındaki ilişki katsayıları, (…) biçiminde verildiğinde u ve v'deki değişkenlerin her biri.
 2. (en)Canonical variate.

asal düğüm

 1. (en)Basal ganglionbasal ganglianuclei basales, basal nuclei.

deprem

 1. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.
 2. Yer kabuğu içindeki katmanların yerinden oynamalarıyla oluşan sarsıntının, dışa ve çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki devinimi.
 3. (en)Earthquake.
 4. (en)Quake.
 5. (en)Shake.
 6. (en)Calamity.
 7. (en)Earth tremor.
 8. (fr)Tremblement de terre

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asal değişkenasal düğümasal düğüm noktasıasal düşünceasal belirtenasal cisimasalasal eksenasal finansal araçasal gazasaasa derecesiasa duyarlığıasa foetidaasa ölçünleridepremdeprem algıcıdeprem bilgisideprem bilimcideprem bilimideprem bölgesideprem çizimideprem çizisideprem dalgalarıdeprem dalgasıdeprecatedeprecateddeprecatingdeprecatinglydeprecation
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın