deprecate ne demek?

 1. Karşı koymak
 2. Eski kötülüklerden korunmak için dua etmek
 3. Karşı çıkmak, itiraz etmek
 4. Şiddetle itiraz etmek
 5. Protesto etmek
 6. Küçümsemek, yukarıdan bakmak

karşı

 1. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi, yamaç
 2. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı
 3. Ön, kat, huzur
 4. Bulunan yere göre önde, ileride olan.
 5. Karşıt, zıt, muhalif.
 6. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek.
 7. Karşılık olarak, mukabil
 8. İçin, hakkında
 9. (en)Contrary.
 10. (en)Opposed.

deprecated

 1. Onaylanmayan
 2. Küçümsenen, aşağılanan
 3. Hor görülen
 4. Küçük düşürülen
 5. Sevilmeyen, protesto edilen

deprecating

 1. Karşı koyan
 2. Küçümseyen
 3. Olumsuz
 4. İtiraz eden

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deprecateddeprecatingdeprecatinglydeprecationdeprecative
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın