deprem bölgesi ne demek?

 1. Depremlerin sık sık oluştuğu, gevşek ve kırık yer altı kuşağı.
 2. (en)Earthquake area.
 3. (en)Disturbed area.

deprem bilgisi

 1. Deprem ve depremle ilgili olayları inceleyen doğabilim dalı.
 2. Deprem ve depremle ilgili olayları inceleyen doğabilim dalı.
 3. (en)Seismology.
 4. (al)Erdbebenlehre
 5. (fr)Séismologie

deprem bilimci

 1. Deprem bilimiyle uğraşan kimse.
 2. (en)Seismologist.

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deprem bilgisideprem bilimcideprem bilimidepremdeprem algıcıdeprem çizimideprem çizisideprem dalgalarıdeprem dalgasıdeprem efektideprecatedeprecateddeprecatingdeprecatinglydeprecationbölgeselbölgesel anatomibölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel başkalaşımbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimiböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın