asal cisim ne demek?

 1. Sıfırdan farklı ast alt cismi var olmayan cisim.
 2. (en)Prime field.

asal belirten

 1. Ana belirten

asal değişken

 1. (Çok değişkenli istatistik) p değişkenin oluşturduğu X kümesinin u doğrusal birleşimleri ile q değişkenin oluşturduğu Z kümesinin v doğrusal birleşimleri arasındaki ilişki katsayıları, (…) biçiminde verildiğinde u ve v'deki değişkenlerin her biri.
 2. (en)Canonical variate.

cisim

 1. Katı maddenin biçim almış durumu.
 2. Gövde, beden, vücut
 3. Bilinçten bağımsız olarak uzayda yer kaplayan nesne.
 4. (Fiziksel olarak) Bölünebilirlik ve yer kaplama nitelikleri olan sınırlı bir özdek parçası.
 5. (en)Body.
 6. (en)Matter.
 7. (en)Substance.
 8. (en)Material thing.
 9. (en)Mass.
 10. (en)Object.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asal belirtenasal değişkenasal depremasal düğümasal düğüm noktasıasalasal düşünceasal eksenasal finansal araçasal gazasaasa derecesiasa duyarlığıasa foetidaasa ölçünlericisimcisim kuramıcisimcikcisimlendirmekcisimlendirmemekcisimlenmecisimlenmekcisimlenmişcisimleşmecisimleşmekciscis , trans izomerisicis activecis golgicis golgi retikulum
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın