asa ölçünleri ne demek?

 1. Ateş veya kızgın bir şey tutmaya, korları karıştırmaya yarayan iki kollu metal araç

  Kahveci ocaktan maşayı kapmış, o da fırlamıştı dışarı.

  Ç. Altan
 2. Çok küçük şeyleri tutmaya yarayan küçük, kollu araç.
 3. Saçları kıvırmak, düzeltmek için elektrik veya ateşle ısıtılan maşa biçiminde alet

  Maşa ile kıvrılmış gibi dalgalı saçları vardı.

  P. Safa
 4. Başkasının isteklerine, amaçlarına alet olan kimse.
 5. Bisiklet çatısının ön ve arkasındaki çatal biçiminde, tekerleklerin takıldığı parça.
 6. Amerikan Ölçünler Birliği'nce sinema ve televizyon alanında saptanan ölçünler.
 7. (en)ASA standards.
 8. (al)ASA-Normen
 9. (fr)Standards ASA

asa

 1. Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek.
 2. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa.
 3. Genişlik. Zuhur, meydana çıkma. Büyük kadeh.
 4. (Fiil veya harftir) Ümid veya korku bildirir. Şek ve yakin manalarına delalet eder; (ola ki, şayet ki, meğer ki, olur, gerektir) manalarına gelir. (Kade) $ fiiline benzer. Ekseri, (lakin) (leyte) manasına temenni için kullanılır. Hitab-ı İlahi kısmında yakin ve vücubu ifade eder. (Osmanlıca'da yazılışı: asâ)
 5. Yaş olan şey kuruyup katılaşmak.
 6. (Asa. C.) Değnekler, sopalar, bastonlar. (Osmanlıca'da yazılışı: a'sa)
 7. (en)Baton.
 8. (en)Staff.
 9. (en)Stick.
 10. (en)Scepter.

asa derecesi

 1. Bk. asa duyarlığı

ölçün

 1. Standart.
 2. Ölçülebilir nicelikler için belirli boyutlarda seçilen bir örnek,
 3. Sayısal ya da felsefî olarak anlatılan eğitim ereği, amacı ya da ölçütü.
 4. Eğitimde ulaşılmak istenilen amaç ya da düzey.
 5. (en)Standard.
 6. (en)Criterion.
 7. (al)Bezugsnormal
 8. (fr)Standard, étalon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asaasa derecesiasa duyarlığıasa foetidaasa standardsasa şeklindeasabasab ı basarıasab ı semıasabaasas ... as everas ... so ...as a consequence ofas a countermeasure toölçünlere uygunluğu gösteren ulusal markalarölçünlemeölçünlenmiş gözlemölçünlenmiş hızölçünleştirilmiş değişkenölçünölçün 8ölçün aralıkölçün boş filmölçün çevirgeci
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın