asal eksen ne demek?

 1. Hiperbolün ve elipsin odaklarından geçen doğru veya bu doğrunun tepeler arasında kalan parçası veya bu doğru parçasının uzunluğu.
 2. Yuvarsal bir merceğin ya da aynanın yüzey özeğinden ve ışıksal özeğinden geçen doğru.
 3. (en)Transverse axis, principal axis.
 4. (en)Optical axis, principal axis.
 5. (al)Hauptachse
 6. (fr)Axe focal
 7. (fr)Axe principal

asal belirten

 1. Ana belirten

asal cisim

 1. Sıfırdan farklı ast alt cismi var olmayan cisim.
 2. (en)Prime field.

eksen

 1. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
 2. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
 3. Araba dingili.
 4. Üzerinde bir yön belirlenmiş doğru.
 5. Çizgi
 6. Bir cismin parçalarının çevresinde, bakışımlı olarak düzenlediği sanal bir doğru.
 7. İkinci omur
 8. (en)Axial.
 9. (en)Pivotal.
 10. (en)Axis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asal belirtenasal cisimasal değişkenasal depremasal düğümasalasal düğüm noktasıasal düşünceasal finansal araçasal gazasaasa derecesiasa duyarlığıasa foetidaasa ölçünleriekseneksen alçalmasıeksen aralığıeksen başlığıeksen başlıklarıeksen çevresinde döneneksen çevresinde dönmekeksen dalımıeksen devletlerieksen dışıeksedraeksehekselansekselanslarıekselek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın