asa duyarlığı ne demek?

 1. Film duyarlığını belirtmek amacıyla Amerikan Ölçünler Birliği'nce uygulanan bir yöntem. (Benzer yöntemlere göre en büyük üstünlüğü, sayılarının aritmetik diziye göre artıp azalması, bağıl ışıklama süresini hemen verebilmesidir).
 2. (en)ASA film speed, ASA speed, ASA rating.
 3. (al)ASA-Empfindlichkeit
 4. (fr)Méthode ASA

asa

 1. Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek.
 2. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa.
 3. Genişlik. Zuhur, meydana çıkma. Büyük kadeh.
 4. (Fiil veya harftir) Ümid veya korku bildirir. Şek ve yakin manalarına delalet eder; (ola ki, şayet ki, meğer ki, olur, gerektir) manalarına gelir. (Kade) $ fiiline benzer. Ekseri, (lakin) (leyte) manasına temenni için kullanılır. Hitab-ı İlahi kısmında yakin ve vücubu ifade eder. (Osmanlıca'da yazılışı: asâ)
 5. Yaş olan şey kuruyup katılaşmak.
 6. (Asa. C.) Değnekler, sopalar, bastonlar. (Osmanlıca'da yazılışı: a'sa)
 7. (en)Baton.
 8. (en)Staff.
 9. (en)Stick.
 10. (en)Scepter.

asa derecesi

 1. Bk. asa duyarlığı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asaasa derecesiasa foetidaasa ölçünleriasa standardsasa şeklindeasabasab ı basarıasab ı semıasabaasas ... as everas ... so ...as a consequence ofas a countermeasure toduyarlıduyarlı bölgeduyarlı dinlemeduyarlı dönemduyarlı fünye patlayıcısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın