arıtımsız üreme hızı ne demek?

 1. Bir çoğanın gizil artışını kestirmek üzere başvurulan ve ölümlülüğü gözönüne almaksızın, çoğadaki doğurgan kadın kuşağının kız doğumlarının sayısına ilişkin kestirme değer.
 2. (en)Gross reproductive rate.

arıtım

 1. Petrol, yağ vb. maddelerin arıtma işi, rafinaj.
 2. Şeker, yeryağı, metal gibi özdeklerin katışıklardan ayrılarak elde edilme işlemi.
 3. (en)Purification.
 4. (en)Refining.
 5. (en)Refinement.
 6. (al)Raffinieren
 7. (fr)Raffinement

arıtım oranı

 1. Eldeki değerlerin kısa süreli borçlara oranı, (likidite oranı = paralar+alacaklar+serbest taşınır mallar toplamının kısa önelli borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın 1 /1 in üzerinde olması girişimin kısa önelli borçlarının tamamının para ve ivedilikle paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir).
 2. (en)Liquidity ratio.
 3. (fr)Coefficient de liquidité, degré de liquidité

üreme

 1. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.
 2. Üremek durumu.
 3. Bk. çoğalma
 4. Erişkin vücuttan yavru elde edilmesi.
 5. Bir durum veya nesnenin benzerinin oluşturulması, çoğalma, duplikasyon, replikasyon.
 6. Çoğalma.
 7. (en)Procreation.
 8. (en)Propagation.
 9. (en)Reproduction.
 10. (en)The birds and the bees.

hz

 1. Hazreti. Yüce kabul edilen kutsal kimselere yüceltme anlamında kullanılan sıfat.
 2. (en)Hegira

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arıtımarıtım oranıarıtımarıtmaarıtımeviarıtımlıüremeüreme büyüklüğüüreme dönemiüreme fizyolojisiüreme göçüüreme hızıüreme hücreleriüreme hücresiüreme izolasyonuüreme kanalıüremürem gelir ve giderleriürem oranıüreüre döngüsüüre enerjisiüre fermentasyonuüre ile ilgili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın